Imagen relacionada

Equipaments - Comerç, Consum i Sanitat

MercatsMercats ambulants

Mercadillo de Babel
El seu perímetre es troba comprès entre els carrers Pardo Gimeno, Asil i Guillén de Castro, s'instal·len un màxim de 507 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraren el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al públic...
Mercadillo de Benalúa
El seu perímetre es troba comprès entre els carrers Carratalá, Alberola i Arquitecte Guardiola, amb un màxim de 307 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraren el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al públic: De...
Mercat ambulant Carolinas
El seu perímetre es troba comprès entre els carrers Sant Benito, Manuel Senante, Doctor Nieto i Polavieja, amb un màxim de 185 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraren el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al...
Mercadillo de Gran Vía-Teulada
Superfície de venda de 15.450 m². Disposa de 373 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraran el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al públic: De 08.00 a 14.00 hores.

MercatsMercats d’abastiments

Mercado Central
Inaugurat en 1921 amb una superfície de venda de 5.500 m². Disposa de 289 unitats comercials.
Mercado de Babel
Inaugurat en 1982 amb una superfície de venda de 2.638m². Disposa de 37 unitats comercials (posats/casetes) i 15 locals.
Mercado de Benalúa
Inaugurat en 1947 amb una superfície de venda de 470 m². Disposa de 40 unitats comercials (posats/casetes).
Mercado de Carolinas
Inaugurat en 1958 amb una superfície de venda de 800 m². Disposa de 46 unitats comercials (posats/casetes).

Espais polivalents, Oficines tramitadores

Cursos de Formacion CERCA
El Centre Educatiu de Recursos de Consum d'Alacant és un servei públic de l'Ajuntament d'Alacant dedicat a l'educació i la formació del consumidor, tant en l'àmbit escolar, com per al públic adult interessat en els temes relacionats amb el consum, i en especial, sobre la protecció dels drets dels...

Oficines tramitadores

Sanitat, Comerç i Mercats Departament: Sanitat i Consum. Secció: Sanitat. Adreça: C/ Mayor núm 39 -03002- Alacant. Telèfon: 965 23 02 79. Fax: 965 20 81 54. sanidad@alicante-ayto.es Horaris d'Atenció al Públic Dilluns a Divendres: De 9h a 14h.
Les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) són oficines que depenen dels ajuntaments de cada municipi i tenen com a funcions la informació, l'ajuda i l'orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets i, entre altres, podrà realitzar les activitats...
Imagen de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 'Cervantes'
Telèfon: 965148109 Email: departamento.mercados@alicante.es