Imagen relacionada

Equipaments - Comerç, Consum i Sanitat

Espais polivalents, Recursos educatius

Logo del Centre de Recursos de Consum
El Centre de Recursos de Consum és el lloc on consumidors, comerciants, empresaris i qualsevol col·lectiu de ciutadans en general poden obtindre informació i formació, per mitjà de tota classe de recursos didàctics, sobre tots els temes relacionats amb el comerç i consum, i en especial, sobre la...

Oficines tramitadores

Sanitat, Comerç i Mercats Departament: Sanitat i Consum. Secció: Sanitat. Adreça: C/ Mayor núm 39 -03002- Alacant. Telèfon: 965 23 02 79. Fax: 965 20 81 54. sanidad@alicante-ayto.es Horaris d'Atenció al Públic Dilluns a Divendres: De 9h a 14h.
Les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) són oficines que depenen dels ajuntaments de cada municipi i tenen com a funcions la informació, l'ajuda i l'orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets i, entre altres, podrà realitzar les activitats...