Imagen relacionada

Documents - Arxiu Municipal

Documents històrics

El 5 de febrer de 1929 es va celebrar un ball en el Teatre Principal d'Alacant amb motiu de les festes de Carnestoltes i a favor de la institució de beneficència Gota de Leche. Es va anunciar este...
Exemplar complet d'esta coneguda publicació satírica molt popular en el primer terç del segle XX.
Número extraordinari d'esta publicació periòdica dedicat a les Fogueres de Sant Joan de 1929. La portada és obra del pintor Lorenzo Aguirre.
És el document gràfic més antic del barri de Sant Roc, de gran valor per la informació que conté.
Privilegi de Jaume II a la vila d'Alacant, fet a Elx el 23 de juliol de 1296. Còpia certificada de 1437 realitzada pel notari d'Alacant Matheu Febrer. Inserix el privilegi en què Jaume II es...
Amb motiu de la presentació dels documents històrics de l'Arxiu Municipal dels segles XVI, XVII i XVIII restaurats en l'Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals a València, s'...
Examen marítim teòric pràctic de tractac de mecànica aplicat a la construcció, coneixement i maneig de les naus i altres embarcacions. Por D. Jorge Juan y Santacilia Madrid, 1771.