Imagen relacionada

Documents - Arxiu Municipal

Documents històrics

Alacant en 1881 Fotografia de Carlos Nicora del fons de l'Arxiu Municipal Carlos Nicora (1840-1890) és un dels pioners de la fotografia en la nostra ciutat. Va nàixer a Gènova en 1840 i es va...
El 5 de febrer de 1929 es va celebrar un ball en el Teatre Principal d'Alacant amb motiu de les festes de Carnestoltes i a favor de la institució de beneficència Gota de Leche. Es va anunciar este...
Exemplar complet d'esta coneguda publicació satírica molt popular en el primer terç del segle XX.
Número extraordinari d'esta publicació periòdica dedicat a les Fogueres de Sant Joan de 1929. La portada és obra del pintor Lorenzo Aguirre.
NICOLÁS DE MÓDENA, PRIMER DIRECTOR DE L'ESCOLA NÀUTICA D'ALACANT, UN APUNT SOBRE CLIMA ALACANTÍ. La Reial Ordenança de Lliure Comerç amb els ports americans de 1778 suposarà la proliferació de...
Extracte del Llibre de Privilegis d'Alfons X el Savi a la ciutat d'Alacant que es conserva en l'Arxiu Municipal, en el que es concedix als pobladors d'Alacant exempcions en pagaments d'impostos de...
Matrícula dels tabarquins. Document de 1769 conservat en l'Arxiu Municipal que conté la relació de les famílies que van ser acollides en l'illa de Nova Tabarca en el segle XVIII.
És el document gràfic més antic del barri de Sant Roc, de gran valor per la informació que conté.
Privilegi de Jaume II a la vila d'Alacant, fet a Elx el 23 de juliol de 1296. Còpia certificada de 1437 realitzada pel notari d'Alacant Matheu Febrer. Inserix el privilegi en què Jaume II es...
Es tracta d'una de les sales cinematogràfiques clàssiques d'Alacant. Situada a l'antiga avinguda de Zorrilla, després de Durruti, José Antonio i actual de la Constitució. Era una zona cèntrica que...
Amb motiu de la presentació dels documents històrics de l'Arxiu Municipal dels segles XVI, XVII i XVIII restaurats en l'Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals a València, s'...
Plànol aixecat al gener de 1876 per a la restauració de la Torre del Rellotge de l'Ajuntament d'Alacant.
Examen marítim teòric pràctic de tractac de mecànica aplicat a la construcció, coneixement i maneig de les naus i altres embarcacions. Por D. Jorge Juan y Santacilia Madrid, 1771.