Conveni de col·laboració entre la Fundació privada Banc Sabadell, l'Ajuntament d'Alacant i l'Associació "A Quemarropa colectivo artístico" per a la col·laboracó en el desenvolumpament de les "Residencias artísticas a Quemarropa 2017" a les Cigarreres.

Nº de registro: 
222
Tipo de convenio: 
Con personas o entes de derecho privado
Ámbito: 
Cultura
Área, servicio o concejalía: 
Regidoria de Cultura
Entidad con que se suscribe: 
Fundació Privada Banc Sabadell i l'Associació "a Quemarropa colectivo artístico".
Fecha de suscripción: 
5 de juny de 2017
Partes que suscriben: 
Sr Miquel Molins i Nubiola en representació de Fundació Privada Banc Sabadell, Sra. Ana Mª Pastor González-Nicolás en representació de l'Associació "A Quemarropa colectivo artístico" i Sr. Daniel Simón Plá, Regidor de Cultura.
Documento del convenio: 
Objeto: 

Regular los termes i condicions de la col·laboració econòmica de la Fundació BS a les Residències que "A Quemarropa" organitza conjuntament amb l'Ajuntament del dia 10 al 23 del mes de juliol de 2017 al Centre Cultural les Cigarreres, comprometent-se "A Quemarropa" i l'Ajuntament a la difusió de la col·laboració en els termes del present Conveni.
 

Vigencia
Vigente: 
Plazo de vigencia: 
10 de juliol de 2017 a 23 de juliol de 2017
Condición de vigencia: 
El Conveni acordat entrarà en vigor des del dia de la seua signatura i tindrà una durada fins el 23 de juliol de 2017, data prevista per a la cloenda de les Residències, sense perjudici del dret de resolució anticipada regulat en l'acord número sis.
Aprobación y publicación
Acto de aprobación: 
Decret d'aprovació del text del conveni de data 09/06/17
Documento de Acto de aprobación: