Punts de Registre d'Usuari de l'Ajuntament per a l'emissió de certificats digitals

Els ciutadans que vagen a realitzar tràmits telemàtics amb l'Administració poden sol·licitar el seu certificat digital de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) en els Punts de Registre d'Usuari (PRU). En ells, a més, poden dur a terme uns altres tràmits, com la sol·licitud de revocació dels certificats.

Punt de registre Adreça Telèfons Horari

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes'

Carrer de Cervantes, 3 010 (només des d'Alacant)
900 15 38 62
Dilluns a dijous 8:30 a 17:00
Divendres 8:30 a 14:30

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Sèneca'

Carrer de Portugal, 17 010 (només des d'Alacant)
900 15 38 62
Dilluns a dijous 8:30 a 17:00
Divendres 8:30 a 14:30

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Gastón Castelló'

Carrer de Pino Santo, 1A 010 (només des d'Alacant)
900 15 38 62
Dilluns, dimarts i divendres de 8.30 a 14.30
Dimecres i dijous de 08.30 a 14.30 i de 15.00 a 17.00
Districte Núm.1 Carrer del Baró de Finestrat, 21 965 98 03 46 Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00
Districte Núm. 2 Carrer de Pérez Vengut, 32, baix 965 25 46 90 Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00
Districte Núm. 2 - Subseu Zona Nord Plaça d'Alger 5, 2a planta 965 12 87 64  Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00
Districte Núm. 4 Avinguda de la Costablanca, 19 965 26 40 57

Dilluns a dijous, de 9.00 a 16.30
Divendres, de 9.00 a 13.30

Districte Núm. 5

Carrer del Col·legi 1 (Partida del Rebolledo) 965 18 96 31 Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

Altres Punts de Registre

A més dels Punts de Registre d'Usuari que l'Ajuntament d'Alacant posa a disposició dels ciutadans, hi ha Punts de Registre d'altres entitats distribuïts tant per Alacant com per tota la Comunitat Valenciana.

Pot obtindre un llistat detallat de tots els Punts de Registre d'Usuari disponibles en la web de l'ACCV.