Continguts - Regidoria de Sanitat

Cursos sobre salud del Colegio de Enfermeria de Alicante
Espanya ha aconseguit una de les esperances de vida més altes del món (82,1 anys). No obstant això, és potser més important que viure amb molts anys, fer-ho amb bona salut i lliure de malaltia. D'...
La presència d'animals de diverses espècies i aptituds en el nucli urbà i en els afores de la ciutat, planteja a l'Ajuntament d'Alacant un gran nombre de problemes higienicosanitaris, econòmics,...
La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze. A més d'inscriure els animals que...