Continguts - Regidoria de Consum

logo cerca
La formació i l'educació del consumidor es considera un dret fonamental dels consumidors i usuaris, perquè puguen conéixer els seus drets i obligacions i la manera d'exercir-los lliurement, i així...
Què és la Junta Arbitral de Consum? La Junta Arbitral de Consum té com a objecte fomentar la solució amistosa d'aquells conflictes i reclamacions que afecten els consumidors i usuaris, propiciant una...