Candidatura Alacant Capital Cultural Valenciana 2018

Candidatura Alicante Capital Cultural Valenciana

Candidatura Alacant Capital Cultural Valenciana 2018.

Garantir la "territorialización" de l'oferta cultural pública en el nostre territori és un dels eixos sobre els quals se sustenta el Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020 (Fes Cultura), presentat al març de 2016, l'eina fonamental que ha de guiar les polítiques culturals que es desplegaran des del Consell en els pròxims anys.

Per a aconseguir aqueix objectiu, el propi Pla llança algunes propostes: impulsar els Consells Comarcals de les Arts, la Cultura i la Creativitat que garantisquen la interlocució i la participació, elaborar un Pla de Cultura de Proximitat que permeta optimitzar la gestió de les infraestructures culturals i orient les inversions o finançar el programa Projectes d'Art i Cultura pel Territori (PACTE), que haurà de facilitar que els municipis més allunyats i/o més desfavorits puguen accedir a programacions culturals de qualitat.

Amb tot açò es pretén garantir l'accés de tots els recursos culturals públics (independentment del seu lloc de residència), s'aposta per la participació de la ciutadania en la construcció de l'oferta cultural i, a més, es generen nous públics, especialment en sectors de la població que fins ara havien sigut notablement desatesos (persones majors, joventut, xiquetes i xiquets, col·lectius en risc d'exclusió social, habitants del mitjà rural ...).

L'eix estratègic de territorialización està, doncs, estretament lligat amb el de «democratització i accés a la cultura», que té la seua concreció en el Pla Valencià i Democratització Cultural. Tots dos eixos comparteixen alguns elements: l'aposta per acostar la cultura al conjunt de la ciutadania, la importància de la participació, la descentralització, el protagonisme creixent de les entitats que representen els sectors culturals, el pes que es dóna a la difusió i publicitat de l'oferta existent, etc. I entre aquests elements comuns de treball ha sigut, des del 2017, el reconeixement de Capital Cultural Valenciana, per a aquells municipis que es distingisquen per apostar de forma decidida per la cultura.

Formulari per a aportacions i suggeriments

Informació complementària