Imagen relacionada

Tràmits - Turisme

Subvenciones

3 oct. 2020 a 19 oct. 2020
Plà d' Acció Turística "reACTIVA Alicante" Termini de presentació de sol·licituds: El procediment s'iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada dins del termini de 15 dies naturals a comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el BOP d'Alacant. Veure Extracte de la...
Canal de atención: 
Presencial