Procés per a l'obtenció d'una targeta d'armes

Deurà en primer lloc abonar la taxa corresponent en l’Àrea Financera ubicada en la C/ Jorge Juan, núm. 1, davall.

A continuació ha de dirigir-vos al Registre General de l'Ajuntament ubicat en el carrer de Cervantes nº 3. Haureu de presentar-hi la corresponent instància, acompanyada dels documents següents:

  • Rebut d’abonament de la taxa.
  • Tríptic groc i díptic blanc (sense emplenar i sense duplicitats).
  • Justificant de compra original.
  • Fotocòpia del DNI.

Posteriorment sereu avisats perquè vos personeu en les dependències de la Unitat Administrativa de la Policia Local situada al carrer d'En Julián Besteiros 15 (tel. 965 232 806/5), on haureu de presentar l'arma per a la qual se sol·licita la targeta i emplenar una declaració jurada que allí mateix vos serà facilitada.

Una vegada que estiga preparat el decret, a través del qual se vos atorga la targeta d'armes, sereu novament avisats perquè passeu a retirar-la en les dependències de la Unitat Administrativa de la Policia Local.

Presentació
Modelo de solicitud: