Participació en activitats escolars

Guia Municipal de Recursos Educatius que s'oferix als centres docents de la ciutat que inclou activitats, visites, tallers, itineraris, teatre, xarrades, etc., les quals es desenvolupen en horari escolar i treballen aspectes pedagògics.

Pot consultar les distintes activitats que s'oferten en l'apartat d'ANNEXOS, en el document "Guia Municipal de Recursos Educatius",      

   https://w3.alicante.es/educacion/guia-recursos-educativos

 

Com sol•licitar les activitats? 

En el cas que l'activitat la impartisca la Regidoria d'Educació

Cada centre podrà entrar en la web municipal i sol·licitar les activitats oferides a través del següent enllaç. Punxar.

Nota: l’accés serà a través de DNI del professorat responsable de sol·licitar les activitats en el centre i la clau serà el codi del centre educatiu a què pertany. 

SI LES DADES D'ALTA NO SÓN LES MATEIXES QUE LES DEL CURS PASSAT, caldrà enviar les següents dades actualitzades per a poder tindre accés al programa: centre educatiu i DNI professor/s responsable/s de sol•licitar les activitats. Les dades poden enviar-les per correu electrònic: educacion@alicante.es abans del 12 de setembre, la qual cosa ens permetrà activar el seu accés i que aconseguisca accedir-hi sense problema.

Termini d'inscripció:

  • Els Centres podran sol·licitar les activitats fins al 10 d'octubre de 2015 a excepció de les activitats següents: la celebració del día de la Comunitat Valenciana. el X Ple  Municipal Infantil i l'activitat de Democràcia: la Constitució Espanyola de 1978 que tenen de termini fins al 25 de setembre.

Concessió d'activitats:

Una vegada acabat el termini establit, es procedirà a la concessió d'activitats a cada centre. Els professionals encarregats de realitzar cada activitat concedida es posaran en contacte amb els responsables. 

El docent ha de tindre en compte:

  • Ha de responsabilitzar-se del seu grup durant el desenvolupament de la sessió, la visita, l'itinerari, etc, i ha d’estar present en tot moment. 
  • Ha de comunicar amb suficient antelació l'anul•lació de l'activitat concedida, perquè un altre centre puga beneficiar-se'n. 
  • El cost dels desplaçaments que realitzen amb activitats de la Regidoria d'Educació anirà a càrrec del centre. 
  • Si considera que ha de comentar característiques particulars del grup, o consultar alguna qüestió sobre les activitats, pot posar-se en contacte amb la tècnica responsable en el telèfon 965 23 39 48-45. 

Si l'activitat la imparteix un altre servei o entitat que no depenga de la Regidoria d'Educació:

Pot consultar la forma d'inscripció en la fitxa que corresponga a l'activitat.

 

Projectes educatius per al pròxim curs escolar

Si estàs interessat/da a oferir-nos un projecte educatiu per al pròxim curs escolar, que siga interessant i que treballe temes importants dins del camp de l'educació, el projecte que presentes haurà d'especificar el tipus d'activitat a desenvolupar amb població escolar, la duració que tindria, els objectius, els continguts, la metodologia, l'alumnat a qui va dirigit (si és per a Educació Infantil, Primària, Secundària) la formació i l'experiència amb la qual es comptarà, i també, el pressupost aproximat per taller que s'impartisca.

Els interessats hauran de presentar les propostes per registre general de l'Ajuntament dirigit a la Regidoria d'Educació. Per a més informació contactar a través de telèfon 965233948-45.

Formas de Presentación

Informació complementària