Imagen relacionada

Tràmits - Cultura i oci

Altres tràmits

A través d'aquest servei pots rebre en la teua bústia de correu electrònic informació sobre totes les activitats i programes que des de la Regidoria de Cultura s'engeguen (activitats i tallers, exposicions, Consell Local de Cultura, etc.).
Canal de atención: 
Internet

Anuncis de licitacions

14 jun 2016 a 1 jul. 2016
Objecte del contracte: Comissariat d'un Cicle d'Art Contemporani d'artistes d'Alacant. L'Ajuntament d'Alacant, a través de la Regidoria de Cultura, obri aquesta convocatòria pública per al comisariado d'un Cicle d'Art Contamporáneo d'artistes d'Alacant, per a la Sala C de la sala municipal de la...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Concursos

4 oct. 2016 a 17 oct. 2016
Amb el marc conceptual del PLA DE CULTURA 2016 es convoca el present concurs per a la selecció d'un projecte destinat a la realització d'un Festival de Rock a la ciutat d'Alacant. S'ha considerat idònia la convocatòria d'aquest concurs, per ser un procediment obert que, per les seues...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
20 jul. 2016 a 1 ag. 2016
L'objecte del present concurs és el disseny, l'organització i l'execució de la I Edició d'un Festival de Música Mediterrània a l'Illa de Tabarca amb una duració d'entre un i dos dies, i que es farà, si les condicions meteorològiques i l'estat del mar ho permeten, el primer cap de setmana d'octubre...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
10 març 2017 a 15 maig 2017
Es convoca el present concurs per a la selecció d'un projecte destinat a la realització d'un Festival de Rock a la ciutat d'Alacant. S'ha considerat idònia la convocatòria d'aquest concurs, per ser un procediment obert que, per les seues característiques, desenvolupa la creativitat i les propostes...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
10 març 2017 a 25 abr. 2017
Es convoca el present concurs per a la selecció de 4 projectes per a la realització de “Alacant a Escena 2017”. Aquest programa atén a l'objectiu de formació i foment de l'ocupació en la Cultura inclòs en el Pla de Cultura 2017, atenent al paper de l'Ajuntament com a dinamitzador de les arts...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
1 abr. 2019 a 6 maig 2019
OBJECTE DEL CONCURS Promoció i suport a la creació i producció escènica d'espectacles inèdits relacionats amb el Teatre, la Dansa i el Circ d'aquells col·lectius i artistes en procés de consolidació professional. Els projectes seleccionats seran contractats per a la seua representació d'estrena en...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
25 febr. 2020 a 11 jun 2020
Es convoca el present concurs per a possibilitar la creació de tres produccions inèdites de teatre, dansa o circ que formaran part de la programació de la mostra “Alacant a Escena 2020”. Aquest concurs respon a l'objectiu de suport a la creació en l'àmbit de les arts escèniques i al foment de l'...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Convocatorias

20 febr. 2020 a 5 jun 2020
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS 2020 PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CULTURALS Termini de presentació: De conformitat amb els disposat en l'art. 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es...
Canal de atención: 
Internet

Convocatòries

10 març 2017 a 20 abr. 2017
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant,en col.laboració amb la Regidoria d'Acció Social pretenen, mitjançant el programa Cultura en Barris, estimular l'activitat cultural i crear una xarxa creativa a la Ciutat. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, en col.laboració amb l'...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
10 març 2017 a 3 abr. 2017
La Regidoria de Cultura obri la II Convocatòria pública de presentació de projectes d'arts plàstiques i/o mostres d'interès cultural, artístic,divulgatiu, científic o social per a la seua exhibició en les sales d'exposicions municipals, per a l'any 2017, com a complement a altres propostes...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
22 nov. 2018 a 21 des. 2018
Buitbox. Convocatòria per a la cessió temporal d'ús de boxes per al desenvolupament de projectes culturals en el Centre Cultural Las Cigarreras 2018- 2019 CONVOCATÒRIA TANCADA Termini de presentació, fins al 21 de desembre de 2018 a les 14 hores El Centre Cultural Las Cigarreras obri aquesta...
Canal de atención: 
Presencial
10 març 2017 a 20 abr. 2017
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant,en col.laboració amb la Regidoria d'Acció Social pretenen, mitjançant el programa Cultura en Barris, estimular l'activitat cultural i crear una xarxa creativa a la Ciutat. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, en col.laboració amb l'...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
10 març 2017 a 5 maig 2017
L'Ajuntament d'Alacant a través de les Regidories de Cultura i Comerç proposen la realització d'un programa conjunt de dinamització comercial destinat a les associacions de comerciants de la ciutat que realitzen accions col·laboratives amb artistes i/o relacionades directament amb finalitats...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
21 maig 2018 a 8 jul. 2018
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS – ECOSISTEMES DE L’OCI VALÈNCIA // CASTELLÓ // ALACANT Convocatoria de residència artística i desenvolupament d’un projecte Convocatòria oberta des del 21 de maig fins al 8 de juliol de 2018. La resolució de la convocatòria es farà pública a la segona meitat de juliol de...
Canal de atención: 
Internet
1 abr. 2016 a 30 abr. 2016
El Centre Cultural Les Cigarreres és un espai de suport a la creativitat, l'empreniment, el talent i la innovacio tecnològica en la ciutat. En el marc del programa de Les Cigarreres s'obri aquesta convocatòria per al desenrotllament de projectes en els “Boxes”, espais en el soterrani de Cultura...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
2 març 2017 a 20 març 2017
El Centre Cultural Les Cigarreres és un espai de suport a la creativitat, a l'empreniment, al talent i la innovació tecnològica en la ciutat. En el marc del programa de les Cigarreres s'obri aquesta convocatòria per al desenvolupament de projectes en els “Boxes”, espais en el soterrani de Cultura...
Canal de atención: 
Presencial
10 març 2017 a 20 abr. 2017
L'actual xarxa de centres de lectura pública depenents de la regidoria de cultura consta d'11 sales distribuïdes per les diferents zones de la Ciutat. Les sales de lectura ofereixen a l'usuari servicis gratuïts de lectura en sala, préstec domiciliari, premsa, revistes, literatura, contes, còmics,...
Canal de atención: 
Presencial
10 març 2017 a 30 març 2017
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, pretén difondre la diversitat de propostes que genera el treball de creadors artístics, mitjançant l'establiment de circuits culturals en l'àmbit territorial de la seua competència. Amb la finalitat d'afavorir l'accés a la cultura, s'obri una...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
10 març 2017 a 15 maig 2017
El marc conceptual de referència d'aquest concurs és el contingut en el PLA DE CULTURA 2017 / PLA 3: CULTURA COM A FONT D'OCUPACIÓ I TURISME /Festival de Música Mediterrània a Tabarca a la tardor. S'ha considerat idònia la convocatòria d'aquest concurs, per ser un procediment obert que, per les...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
10 març 2017 a 20 abr. 2017
La Regidoria de Cultura,a través de la Unitat d'Animació sociocultural, desenrotlla programes - en les aules de cultura,centros socials, biblioteques i altres espais públics i privats - que pretenen que la cultura siga una constant en la vida diària dels ciutadans d'Alacant i els usos culturals es...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
17 jun 2016 a 8 jul. 2016
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'alacant amb col.laboració amb les regidories d'Acció Social i de Joventut, pretén estimular l'activitat cultural i crear una xarxa creativa a la ciutat. Termini de presentació de sol.licituds, fins el 8 de juliol. Al PDF annex es desenrotlla el contingut d'...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
20 jun 2018 a 19 jul. 2018
Les presents bases tenen per objecte regular la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant per a la realització de projectes culturals durant l'exercici 2017. Aquesta convocatòria es realitza atenent a criteris de publicitat, transparència, concurrència,...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
2 jul. 2016 a 21 jul. 2016
La Regidoria de Cultura obri la I Convocatòria pública per a la concessió de subvencions a projectes d'Esdeveniments Culturals a la ciutat d'Alacant. Aquesta convocatòria es realitza atenent a criteris de publicitat, transparència concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Termini de...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
4 set. 2017 a 15 oct. 2017
Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 d'octubre del 2017 (El termini d'inici serà imminent; es podrà presentar la documentació des de l'endemà de la publicació el DOGV) Objecte: 4 places per a creadors que presenten propostes inèdites o que estiguen en vies de recerca i requerisquen d'...
Canal de atención: 
Internet

Enquestes

7 març 2017 a 31 des. 2020
El Centre Cultural Les Cigarreras és un espai de suport a la creativitat, al emprendiment, al talent i la innovació tecnològica en la ciutat. Li convidem a que valore la seua visita al Centre.
Canal de atención: 
Internet
13 nov. 2015 a 16 nov. 2016
A través d'aquest servei pot enviar la seua valoració del Festival Festitíteres i suggeriments per a pròximes edicions. Gràcies per la seua col·laboració
Canal de atención: 
Internet
4 nov. 2015 a 6 des. 2015
La teua opinió ens interessa Si ho desitges, pots omplir l'enquesta per a comunicar-nos les teues idees en relació al Conselll Local de Cultura: percepció de la cultura a la ciutat, expectatives, carències, coneixement d'experiències culturals, i en general qualsevol suggeriment que vulgues fer-nos...
Canal de atención: 
Internet

Face

24 gen. 2019 a 31 des. 2022
Què és FACe FACe és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l`Estt. Mitjançant FACe les empreses presentaran les seues factures electròniques obligatòriament a partir del 15 de gener de 2015, essent voluntari aband de la data esmentada. Ver Ley Portal...
Canal de atención: 
Internet

Inscripcions

29 set. 2016 a 31 des. 2016
S'obri el termini per a inscriure's al Consell Local de Cultura. Les inscripcions es poden realitzar presencialment en el Centre Municipal de les Arts en la plaça de Quijano 2 de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 14.00h i de 16.30 a 21.30h, on trobareu inscripcions a la vostra disposició...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Promocion del valencià

L’Oficina Municipal de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alacant (OMPV) oferix el seu servici gratuït de traducció i correcció de llibrets de fogueres i barraques , amb l’objectiu de fomentar l’ús del valencià en l’àmbit específic de les Fogueres de Sant Joan i de facilitar la participació de...
Canal de atención: 
Presencial

Sol·licituds

13 des. 2016 a 31 des. 2019
No s'admetran reserves amb una antelació superior a 3 mesos. Les reserves podran ser revocades per l'Ajuntament d'Alacant per causes de força major o raons d'interès públic general, sense dret a indemnització alguna. Els autocars autoritzats per a accedir al Castell són d'una longitud màxima de 15...
Canal de atención: 
Internet
4 des. 2019 a 31 des. 2022
Des del 9 de desembre de 2019 , i en compliment del que es disposa per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, totes les sol·licituds d'espais per al Centre Cultura Les Cigarreras, de persones jurídiques, les entitats sense personalitat...
Canal de atención: 
Internet