Traducció i correcció gratuïta de llibrets de fogueres i barraques al valencià

L’Oficina Municipal de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alacant (OMPV) oferix el seu servici gratuït de traducció i correcció de llibrets de fogueres i barraques, amb l’objectiu de fomentar l’ús del valencià en l’àmbit específic de les Fogueres de Sant Joan i de facilitar la participació de les diverses comissions en els premis convocats per la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció del valencià realitzades per les comissions de Fogueres. [Orde de 28 de desembre de 2005, DOGV núm. 5179, dimecres, 19 de gener de 2006].

El procediment per a accedir a este servici gratuït, consistix a sol·licitar-lo per instància al Registre General d’este Ajuntament, adjuntant-hi els textos que es volen traduir en format word, en disquet o CD.

De la mateixa manera, i amb l’objectiu d’oferir un servici més ràpid, ens podeu fer arribar els textos del llibret per correu electrònic a esta Oficina, a l’adreça següent: promocio.valencia@alicante.es

En este cas, haureu de presentar, també, la instància en què sol·liciteu la traducció en el Registre General d’este Ajuntament.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb esta Oficina en el telèfon: 965 20 63 05.

Presentació

Formas de Presentación

Informació complementària