Tràmits

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Animals

La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze. A més d'inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d'animals potencialment perillosos. Per a això haurà de dirigir-se al...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Denúncies i sancions

Té per objecte informar l'autoritat administrativa de les infraccions en matèria sanitària, tant les que afecten el mateix denunciant, un col·lectiu o comunitat, o l'entorn urbà. Seran àmbit de la nostra competència les denúncies que versen sobre els aspectes següents: Higiene dels Aliments: Es...
Canal de atención:
Presencial, Internet