Tallers gratuïts de compostatge comunitari

Aprén a reciclar les restes orgàniques de la teua llar
Tallers gratuïts de compostatge comunitari

L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha creat una xarxa de PUNTS DE COMPOSTATGE COMUNITARI per al reciclatge de la matèria orgànica d'origen domiciliari.

Amb la creació d'aquests punts de compostatge, en l'entramat urbà i en els col·legis públics de la ciutat d'Alacant, disminuirà progressivament la incorporació dels residus procedents de la matèria orgànica en el contenidor gris i, per tant, s'evitarà que vagen reblint el depòsit controlat de residus (CETRA). En aquest sentit, i paral·lelament a la posada en marxa d'aquests punts de compostatge, s'està procedint a la progressiva instal·lació del cinqué contenidor, de color marró (El Veí del 5é), per a la recollida selectiva de matèria orgànica:

http://www.alicante.es/es/noticias/campana-5o-contenedor

Gràcies a aquesta separació de la matèria orgànica, aconseguim reutilitzar aquest valuós recurs, ja que podem transformar-la en un adob de gran qualitat denominat COMPOST, mitjançant el mateix procés de fermentació que ocorre de manera natural als boscos però que s'accelera en aquests punts, optimitzant les condicions necessàries per a aquesta maduració.

El COMPOST obtingut pot utilitzar-se com a substrat per a incrementar el contingut en matèria orgànica dels sòls, ja siga en tests, horts, jardins, muntanyes, etc., millorant-ne la fertilitat, així com la retenció d'aigua i evitant l'ús d'adobs químics. A més, el procés de compostatge evita l'emissió a l'atmosfera dels gasos amb efecte d'hivernacle.

El compostatge comunitari és la gestió voluntària dels residus orgànics biodegradables que un grup realitza per a obtindre COMPOST. La Regidoria de Medi Ambient oferta tallers gratuïts als diferents punts de compostatge de la ciutat i als col·legis que així ho sol·liciten. Per tant, es pot accedir als tallers per a obtindre informació sobre què és el compost, com s'aconsegueix i com participar en aquesta experiència, a través de l'equip d'educació ambiental, segons la programació que figura en l'apartat d'informació complementària.

Per a consultes o activitats per a col·lectius o grups, es pot telefonar al 965 59 46 70 (de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores) o via adreça electrònica: compostaje@alicante.es

 

 

 

Informació complementària