Resolució provisional de les Ajudes a autònoms i xicotetes empreses d'Alacant

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Resolució provisional de les Ajudes a autònoms i xicotetes empreses d'Alacant

Resolución provisional ayudas autónomos y pequeñas empresas

El matí d'ahir, 14 de juliol, es va constituir la comissió per a la valoració dels resultats de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'Ajudes a persones treballadores autònomes i xicotetes empreses, de fins a 10 treballadors, de la ciutat d'Alacant.

El termini de presentació de sol·licituds a les ajudes va estar obert del 2 al 15 de juny. Durant aquestes dates es van rebre, en termini i forma, un total de 5.949 sol·licituds amb el resultat següent:

  • 4.140 sol·licituds admeses propostes per a aprovació.
  • 1.031 sol·licituds denegades per presentar documentació incompleta o incorrecta.
  • 394 sol·licituds denegades per no presentar documentació de caràcter obligatori.
  • 244 sol·licituds denegades per no complir els requisits establits en les bases.
  • 140 renúncies a la sol·licitud presentada.

Fora de termini s'han presentat 5 sol·licituds que no han sigut objecte de valoració per extemporànies.

En compliment del que preveu la base 4a que regula la Instrucció del procediment, la regidora d'Ocupació i Desenvolupament Local, Mari Carmen de España, ha emés la següent proposta de resolució provisional:

  • Concedir l'ajuda sol·licitada a la relació de persones treballadores autònomes i xicotetes empreses que figura en l'ANNEX I, pels imports individuals que s'hi indiquen.
  • Denegar l'ajuda a la relació de sol·licitants que figura en l'ANNEX II, pel motiu que s'hi indica.
  • Acceptar les renúncies formulades pels sol·licitants que es relacionen en l'ANNEX III.
  • No admetre les sol·licituds formulades per les persones treballadores autònomes i xicotetes empreses que figuren en la relació de l'ANNEX, IV per extemporànies.

Consulta ací l'anunci de la proposta de resolució provisional de les ajudes a persones treballadores autònomes i xicotetes empreses, de menys de 10 treballadors, de la ciutat d'Alacant.

 

Presentació d'al·legacions

En cas de disconformitat amb la present proposta de resolució, del 16 al 22 de juliol, està obert el termini per a presentar les al·legacions i aportar la documentació que es considere oportuna.

Per a això, s'ha habilitat un procediment específic en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant a què pot accedir a través de l'enllaç següent: Al·legacions resolució provisional Ajudes autònoms i xicotetes empreses Alacant (operatiu fins al 22 de juliol)

Per a poder presentar les al·legacions ha d'omplir les dades d'identificació de l'interessat així com el Registre d'Entrada de la sol·licitud de l'ajuda, que trobarà en la part superior dreta del document generat quan es va registrar la sol·licitud.

També ha d'exposar els motius que al·lega, la documentació que adjunta i, posteriorment, annexar en pdf els documents esmentats (de forma individualitzada, si es tracta de diversos documents).

Si el que desitja és consultar la documentació que ja ha presentat, pot accedir a la seua Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica (requereix firma electrònica). Una vegada dins de la Carpeta Ciutadana, accedisca a “Consulta d'expedients i registre general d'entrada i eixida” on podrà visualitzar tota la documentació aportada a l'expedient. A aquesta carpeta pot accedir tant l'interessat com el representant, en el cas que un tercer haja presentat la sol·licitud.

Per a qualsevol dubte o consulta hem habilitat el telèfon: 629 220 284 i el correu electrònic: ayudasimpulsalicante@alicante.es

 

Informació complementària