Proposta de resolució provisional d'ajudes "Pla Reactiva". Patronat Turisme

Proposta resolució provisional del procediment de concessió d'ajudes «Pla Reactiva» per a allotjaments hotelers i blocs d'apartaments turístics de la ciutat d'Alacant
Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante

El mes de maig passat el Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant va publicar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del "Pla Reactiva" per a allotjaments hotelers i blocs d'apartaments turístics a la ciutat d'Alacant, 2021. 
(https://www.alicante.es/es/tramites/bases-reguladoras-concesion-ayudas-d...). En relació a aquesta concessió d'ajudes, el passat 19 de juliol es va signar la proposta de resolució provisional del procediment de concessió d'ajudes «Pla Reactiva» per a allotjaments hotelers i blocs d'apartaments turístics de la ciutat d'Alacant. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 30 de juliol de 2021. En l'arxiu adjunt es pot consultar el decret de resolució provisional.

Informació complementària