Pintors alacantins del segle XIX

Novetat bibliogràfica en l'apartat de Llibres i Publicacions
Cuadro de Vicente Rodes

Conferència pronunciada en la Sala d'Actes de la Diputació Provincial d'Alacant el dia 25 de gener de 1951, amb motiu de la inauguració de la I Exposició de Pintura i Escultura dels alumnes de l'Escola Professional de Belles Arts de l'Obra Sindical d'Alacant.

Informació complementària