Persones treballadores seleccionades per a projecte de Memòria Històrica

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Projecte de condicionament per a l'obertura al públic de Recursos del Patrimoni Cultural de la Memòria Històrica subvencionat pel Servef

Contratación temporal de 33 personas desempleadas para Memoria Histórica

De Conformitat amb la Instrucció 1/2016 del director general del Servef relativa al procediment de selecció de persones desocupades en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb Corporacions de la Comunitat Valenciana (Convocatòria EMCORP), es procedix a la publicació de les actes de selecció de persones treballadores destinades al projecte 'condicionament per a l'obertura al públic de Recursos del Patrimoni Cultural de la Memòria Històrica d'Alacant', subvencionat per la Direcció General d'Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana, en virtut de Resolució de data 26 d'octubre de 2016. 

Reclamacions/Al·legacions: 

Els interessats podran presentar fins al dia 10 de gener de 2017 davant la Comissió de baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents per mitjà d'instància dirigida a l'Oficina d'Assistència al Ciutadà en matèria de Registres. 

El rebuig de l'oferta d'ocupació per la persona seleccionada es comunicarà per mitjà de la presentació del model que s'adjunta davant del Departament de Selecció de l'Ajuntament d'Alacant, l'Oficina del Servef Sant Joan Bosco i la Direcció Territorial d'Ocupació.

 

Informació complementària