Memòria Històrica descarta canvis de carrers que afecten a senyals d'identitat d'Alacant

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

La majoria de les propostes arreplegades en el llistat de la Regidoria ja s'havien plantejat en el grup de treball creat en l'anterior mandat

La regidora María José Espuch impulsa el procés de canvi de carrers, en compliment de la Llei de de Memòria Històrica

La Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica no va valorar peticions amb fort arrelament en la identitat d'Alacant durant el procés d'elaboració de la proposta de canvi de carrers que es troba en període d'al·legacions.

La regidora de Memòria Històrica, María José Espuch, ha aclarit que "els criteris seguits han sigut els que va aprovar la Comissió a proposta de la Regidoria, i sobre la base i inspiració de la legislació vigent, si ben fent algunes excepcions de consideració, per a aconseguir una proposta de consens i de cap manera revanchista".

Des que es va constituir aquesta Regidoria, l'equip que dirigeix Espuch es va fer el ferm propòsit que es complira la Llei de Memòria Històrica, dins d'un procediment "el més participat i transparent possible", per la qual cosa es va decidir constituir una Comissió en la qual estigueren presentes totes les forces polítiques amb representació en l'Ajuntament, així com diferents associacions relacionades amb la memòria i la història de la ciutat d'Alacant, representants veïnals de les Juntes de Districte i membres d'Universitat d'Alacant i representants del sector del Comerç, tot açò amb l'assessorament tècnic municipal.

Aqueixa Comissió, que ha funcionat des del primer dia amb un clima de total col·laboració i diàleg per totes les parts, va elaborar i va aprovar per unanimitat els criteris per a la selecció d'aquelles denominacions que, en aplicació de Llei de Memòria Històrica, havien de ser eliminades de la llista de carrers urbana.

Al mateix temps, en el si d'aqueixa mateixa Comissió, es van acordar una sèrie de recomanacions relacionades amb les noves denominacions en llaures a equilibrar la llista de carrers, amb la incorporació de dones, de personalitats alacantines destacades en activitats professionals o artístiques, d'elements de la tradició popular alacantina, de rescatar noms històrics d'alguns espais urbans.

Una vegada aprovats unànimement els criteris i recomanacions, i dins de l'aposta d'aquesta Regidoria per la màxima participació, es van reunir totes les propostes de canvi que constaven en Estadística de l'Ajuntament, provinientes de particulars i diversos col·lectius ciutadans, i aquelles que es van proposar pels representats en la citada Comissió, i es va elaborar una taula en la qual es van fer constar les diferents propostes de canvi amb indicació del proponent i la motivació.

Amb posterioritat, aplicant els criteris aprovats per la Comissió, es va elaborar una taula que incloïa totes les peticions de canvi, amb la indicació de quins havien de ser canviades i en aplicació de quin criteri i cuales no.

D'aquesta manera, prenent en consideració les recomanacions de la Comissió i explicant igualment amb totes les propostes de denominació existents, la Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica va elaborar una proposta unificada d'eliminació i de nova denominació, que es va remetre a tots els integrants de la Comissió i es va obrir un període d'al·legacions que conclou demà, dia 21 d'octubre.

El llistat amb el total de peticions de canvi de carrers contempla 103 sol·licituds, de les quals han sigut ateses 46 conforme als citats criteris aprovats per unanimitat. Es dóna la circumstància que la majoria de les propostes arreplegades en el llistat de la Regidoria en el seu moment ja es van plantejar en el grup de treball creat pel PP quan governava l'Ajuntament d'Alacant, i que va ser incapaç de materialitzar en una proposta final per al compliment de la Llei de Memòria Històrica.

Aquestes al·legacions encara estan pendents de resolució, i hauran de valorar-se participativament en el si de la Regidoria de Memòria Històrica, que posteriorment remetrà el document definitiu per a la seua aprovació per la Junta de Govern Local.

Per tot açò, l'edil de Memòria Històrica ha rebutjat de plànol qualsevol acusació de revengisme, i ha subratllat que la Regidoria ha seguit escrupolosament el compliment de la Llei i dels criteris "que aprovem unànimement, i que a tots ens obliga".

Així mateix, ha negat qualsevol acusació de falta de participació o transparència en aquest procés de canvi de carrers, i ha considerat que "si existeix aquest debat públic és precisament perquè des d'aquesta Regidoria es va decidir obrir la participació a la ciutadania a través d'aquesta comissió i perquè els mitjans de comunicació han disposat de total informació sobre els treballs de la mateixa".