Directori Municipal - Gabinet de Premsa i Imatge

Contacto

Telèfon: 
965149217

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
03002

El Gabinet de Premsa i Imatge té atribuïdes la realització de les funcions següents:

 1. Transmetre a la societat, a través dels mitjans de comunicació social, les diferents actuacions i decisions de caràcter municipal, a través de diversos instruments.
 2. Convocatòria de rodes de premsa.
 3. Organització de l'operatiu informatiu de grans esdeveniments.
 4. Control i organització de la cobertura informativa del Ple municipal.
 5. Contractació de campanyes de publicitat.
 6. Redacció de notes, comunicats de premsa i col·laboracions en publicacions.
 7. Interlocució entre els membres de l'equip de govern i els periodistes de premsa escrita, ràdios i televisions, a tots els efectes.
 8. Realització de documents audiovisuals de tot l'Ajuntament.
 9. Prestació dels mitjans necessaris per a la correcta recepció de l'àudio en les rodes de premsa.
 10. Atenció i assessorament a productores i mitjans audiovisuals que realitzen distintes gravacions i retransmissions a la ciutat d'Alacant.
 11. Organització del servei fotogràfic per a actes a què assistix l'alcalde o els sol·licitats per altres regidories.
 12. Organitzar, gestionar i custodiar l'arxiu fotogràfic d'actes i esdeveniments institucionals de l'Ajuntament.