L'ALDES renova els seus convenis de col·laboració amb APSA, Cruz Roja i FSG

Cadascuna de les entitats rep una dotació de 5.000 € per al desenvolupament de programes de formació i inserció laboral a Alacant
L'ALDES renova els convenis amb APSA. Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano

L'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social (ALDES), presidida per l'edil Sonia Tirado, ha renovat hui els convenis de col·laboració amb l'Associació Pro-Deficients Psíquics Alacant (APSA), Cruz Roja i la Fundación Secretariado Gitano (FSG), entitats totes elles sense ànim que desenvolupen programes de formació i foment de l'ocupació destinats a col·lectius especialment desfavorits.

La signatura d'aquests convenis s'emmarca en la política de l'Agència Local d'oferir una atenció prioritària a les polítiques contra l'exclusió social d'aquells sectors de població més vulnerables en matèria d'ocupació, en aquest cas, les persones amb discapacitat, les dones i persones del col·lectiu gitano.

"Som conscients que l'ocupació és l'instrument fonamental per a la inserció social, i per açò des de l'ALDES estem impulsant i promovent aquestes tres actuacions que estan dirigides a facilitar el desenvolupament integral de les persones, potenciant així la seua integració en l'entorn social, cadascuna d'elles dins de l'àmbit de les seues competències", ha indicat Sonia Tirado.

Sobre la base dels convenis signats aquest dimarts, l'ALDES finançarà amb 5.000 euros a cadascuna de les tres entitats per a la realització de les seues respectives actuacions de formació i foment de l'ocupació i també posarà a la seua disposició, (previ estudi de disponibilitat) els serveis d'assessorament i diverses instal·lacions propietat de l'Agència Local, així com els mitjans tècnics i físics necessaris.

El conveni de col·laboració amb Cruz Roja permetrà finançar el desenvolupament de programes d'ocupació orientats a la integració soci-laboral de col·lectius vulnerables, a través d'actuacions que fomenten la igualtat de gènere i la conciliació, evitant al seu torn la discriminació múltiple.

D'aquesta manera, en concret Cruz Roja destinarà la partida de 5.000 euros de l'ALDES a la lluita contra tota forma de discriminació i el foment de la igualtat d'oportunitats, a través del 'Projecte de Ponts cap a l'ocupació; itineraris per la igualtat' --finançat pel Fondo Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia social ( POISES) 2014-2020--.

Per a açò, entre altres accions aquest programa preveu el disseny i desenvolupament de plans personalitzats d'accés o de millora a l'ocupació sense biaixos de gènere; la millora de l'empleabilidad de les dones participants a través de l'ús de les TIC i de la promoció d'alternatives professionals, així com facilitar la participació en les actuacions d'inserció sociolaboral a través d'ajudes i mesures complementàries de conciliació.

La renovació del conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano està dirigit a executar un projecte d'inserció sociolaboral destinat a la comunitat gitana -a través del finançament complementari del Programa Acceder.

Les accions realitzades des d'aquest programa, segons arreplega el conveni, serviran de complement a les emmarcades dins del Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia Social i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil-Programa Accedir- (2014-2020) del Fons Social Europeu.

Així la Fundación Secretariado Gitano continuarà desenvolupant a Alacant un ampli programa actuacions d'Orientació, Formació i Inserció Laboral, accions de Suport a Emprenedors i de Prospecció i intermediació en el mercat laboral.

Finalment, en el cas d'APSA, aquest conveni contempla l'execució durant el present any d'un programa de Formació, assessorament i Inserció laboral per a una persona amb discapacitat intel·lectual en les funcions pròpies d'un lloc de subaltern, que realitzarà les tasques en serveis depenents de la pròpia Agència pel període d'un any.

Participació activa en altres programes de l'ALDES

D'altra banda, la regidora Sonia Tirado, ha mostrat la seua satisfacció per la implicació d'aquestes tres mateixes les entitats en les convocatòries de lliure concurrència de l'ALDES, com la Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc del Pla d'Ocupació Jove de la ciutat d'Alacant d'enguany en la qual han participat les següents entitats citades:

-L'Associació APSA amb el projecte 'Cerca activa d'ocupació mitjançant l'ús de les NNTT en entorns laborals turístics i de serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament', pel qual ha aconseguit una subvenció de 8.800 €.

-La Fundació Secretariat Gitano també ha rebut la subvenció de 6.5000 euros d'aquesta convocatòria per al seu projecte de 'Millora de competències socials i professionals amb joves gitanos'.