L'Ajuntament serà avaluat aquest mes per l'Agència de Transparència Internacional

La Comissió de Transparència Municipal treballa per a complir amb els indicadors requerits per aquest organisme
Natxo Bellido coordina els treballs per a la millora de la Transparència municipal

Alacant, dijous 2 de febrer de 2017.- El grup de treball de la Comissió de Transparència Municipal s'ha reunit hui per a realitzar un repàs dels items que l'Agencia Transparència Internacional (ITA) ha establit per a la pròxima avaluació a la qual es va a sotmetre, a partir del present mes de febrer, el conjunt de l'activitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de posar en comú els aspectes tècnics que s'han de complir per a superar amb èxit la prova.

Aquest grup de treball, constituït al setembre de 2016, està format per les prefectures d'àrees, serveis i departaments municipals amb l'objectiu de complir amb els requeriments legals i els objectius polítics de transparència marcats pel regidor de Presidència i de Contractació Natxo Bellido, responsable d'aquesta matèria.

Bellido ha recordat que l'última avaluació es va produir en 2014, i va situar a l'Ajuntament d'Alacant en el lloc 89 del rànquing de 110 ajuntaments avaluats, amb una puntuació de 73,8 sobre 100. Des de llavors, el Consistori alacantí ha realitzat un important esforç en matèria de transparència, amb la creació de la citada Comissió Municipal de Transparència de la qual formen part tots els grups municipals, a més del personal tècnic de les àrees directament implicades.

Així mateix, s'ha inclòs en l'organigrama municipal un Departament específics, --dependent de la Regidoria de Presidència, Coordinació d'Àrees i Projectes i Contractació--, dedicat exclusivament a coordinar els treballs necessaris per a avançar en matèria de transparència i bon govern.

Els criteris que la ITA avaluarà en aquesta ocasió difereixen una mica dels aplicats en 2014, en incloure's un nou bloc d'indicadors relatius al 'Dret d'accés a la informació de la ciutadania'. Aquest nou bloc conté items en un doble vessant: d'una banda pretén comprovar la visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública; i, per una altra, la disponibilitat de canals eficaços perquè la ciutadania puga exercir el seu dret de reclamació.

La previsió és que l'Agència de Transparència Internacional comence a avaluar la informació publicada a partir d'aquest mes de febrer. Quan accedisquen a la web municipal els avaluadors de la ITA trobaran, en l'enllaç 'Transparència municipal', una declaració formal del compromís de l'Ajuntament d'Alacant amb la transparència en el Govern de la Ciutat, i un enllaç a cadascuna de les categories definides per la ITA per a organitzar la informació que ha de ser facilitada a la ciutadania:

A) Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

B) Pàgina web, relacions amb la ciutadania i la societat, i participació ciutadana

C) Transparència economicofinancera

D) Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis

I) Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i Medi ambient

F) Dret d'accés a la informació

En cada apartat s'està organitzant la informació, d'acord amb els criteris establits, i en la majoria dels casos l'Ajuntament està ja en condicions de complir els ítems requerits.

“L'objectiu --segons ha afirmat Bellido en la reunió-- és millorar la posició de l'Ajuntament d'Alacant en el rànquing de 110 ajuntaments que són avaluats voluntàriament per la ITA, però hi ha un objectiu encara més ambiciós, ja que s'està treballant per aconseguir uns nivells de transparència que van més enllà dels requeriments de la ITA, amb la creació del Portal de Transparència i Govern Obert, que contindrà una plataforma per a arreplegar propostes de la ciutadania, un canal de queixes i suggeriments, un apartat d'OPEN DATA, i una eina per a conèixer en què es gasta l'administració els diners dels contribuents”.

En la pròxima reunió de l'equip de treball es posaran en comú suggeriments sobre l'ordenança municipal de transparència els treballs de la qual ja estan molt avançats.

A través del següent enllaç a la web municipal, podeu consultar els treballs en matèria de transparència municipal:

 

 

 

http://www.alicante.es/es/contenidos/transparencia-municipal