L'Ajuntament participa en un programa per a controlar la presència de mosquit tigre

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

La Regidoria de Sanitat actuarà en els punts de risc detectats amb drones

reunió-mosquit-tigre

L'Ajuntament d'Alacant, a través de la Regidoria de Sanitat, participa en un programa de la Mancomunitat de l'Alacantí que permetrà localitzar les zones humides i dipòsits d'aigua estancada sense tractar d'Alacant que serveixen de criadero al mosquit tigre, i dirigir als punts de risc les actuacions per a prevenir i controlar la seua proliferació.

La regidora de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant, Sonia Tirado, hui ha pres part en la reunió informativa dirigida als edils de tots els municipis de l'Alacantí, per a coordinar mesures per a atallar els efectes de la presència del mosquit tigre, i disminuir les molèsties a la població derivades de la picada d'aquest insecte.

L'edil ha recordat que aquesta espècie "es desenvolupa en llocs on s'acumulen quantitats xicotetes d'aigua estancada, per la qual cosa qualsevol focus d'aigua, com a tests i recipients i especialment les piscines abandonades o sense tractament, poden ser focus de cria".

Per açò, la Mancomunitat va a inspeccionar amb drones els municipis de tota la comarca, per a detectar els focus d'aigua estancada i elaborar un mapa de zones de risc durant el mes de maig. Gràcies a aquesta informació precisa, ha comentaqdo Sonia Tirado, l'Ajuntament d'Alacant podrà actuar de forma específica en aqueixos punts de criança.

Així mateix, i atès que el mosquit tigre prolifera en petits focus d'aigua retinguda, majoritàriament a l'interior de domicilis i de finques particulars, la Mancomunitat ha previst també dur a terme una campanya publicitària perquè la ciutadania se sensibilitze i conega la importància d'eliminar els punts de cria per a atallar la seua expansió.

En aquesta línia, la Regidoria de Sanitat a més preveu impulsar la difusió de les mesures preventives traslladant la informació arreplegada en aquesta campanya a les veïnes i veïns de tota la ciutat, a través del teixit associatiu que està present en les Juntes de Districte.

CONSELLS PER A EVITAR LA SEUA PROLIFERACIÓ

La Mancomunitat revisa durant tot l'any els focus de mosquits, tals com malladas, embornals, fonts ornamentals i qualsevol punt que present extenses làmines d'aigua acumulada, si bé, en el cas del mosquit tigre, que requereix de molt poca quantitat d'aigua per a dipositar els seus ous, qualsevol petit recipient que puga acumular aigua és suficient per a la seua proliferació.

Aquest organisme públic, no obstant açò, no pot accedir a l'espai privat i per açò es fa necessari que la ciutadania seguisca les següents recomanacions per a prevenir la seua multiplicació:

  • Evitar recipients que puguen acumular aigua estancada
  • Manteniment dels nivells d'aigua de clors adequats
  • Protecció dels pous i aljubs
  • Vigilància del reg per degoteig
  • Renovació cada 2 o 3 dies de l'aigua dels abeuradors dels nostres animals
  • Tirar aigua en els embornals almenys una vegada per setmana