El Consell Rector de l'ALDES aprova l'activitat del 1º semestre i els comptes de 2015

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Sonia Tirado mostra la seua satisfacció per suport del Consell, que confirma la gestió de l'ALDES

#Sonia Tirado

El Consell Rector de l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social (ALDES) ha donat el vistiplau a la gestió de l'activitat d'aquest organisme autònom corresponent al primer semestre de 2016, així com el compte general de l'exercici 2015.

En la sessió, la presidenta de l'ALDES i regidora d'Ocupació, Sonia Tirado, ha presentat el compte general de 2015, que ha sigut aprovada per unanimitat.

El Consell Rector també ha donat el vistiplau avui a l'acta de l'anterior sessió, en què es va adonar de l'expedient de crèdits extraordinaris per import de 270.614 euros i de la baixa de crèdits per anul·lació per import de 10.000 euros.

Aquesta quantitat de 270.614 euros va ser transferida des de l'ALDES a l'Ajuntament per a executar inversions sostenibles, i d'aquest import, 70.000 euros han anat a parar de nou a l'organisme autònom per a sufragar les obres de reforma i adequació del Centre de Formació Natzaret.

Durant la sessió celebrada hui, Sonia Tirado a més ha exposat l'informe relatiu a la gestió duta a terme durant el primer semestre de 2016, que també ha comptat amb el vistiplau del Consell Rector, i s'ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de treball (RPT) per al 2016.

Sonia Tirado ha mostrat la seua satisfacció pel treball fet durant el primer semestre d'aquest 2016, "un treball ben fet que ha sigut confirmat i aprovat pel Consell Rector, tant el que té a veure amb la memòria d'activitats de funcionament de l'Agència, com l'aprovació del compte general de 2015, la modificació de la relació dels llocs de treball i l'actualització de l'inventari de béns de l'Agència".