Formulario de presentación de proposiciones para el contrato de comisariado de la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado

Una vez envíe la proposición, en el plazo de 24 horas recibirá una comunicación en el correo electrónico que haya indicado, informándole de la correcta recepción de los datos. En caso de no recibir dicho correo en este plazo, por favor contacte con la Concejalía de Cultura en el teléfono 965147160.

La documentacion adjunta a presentar deberá ser en formato PDF.

Datos personales
Si actúa en representación de una empresa o entidad
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.
Proyecto
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf.

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades