Qüestionari II Jornades de Cohesió Social de la Ciutat d'Alacant

II Jornadas de Cohesión Social de la Ciudad de Alicante

Amb motiu de les II Jornades de Cohesió Social de la Ciutat d'Alacant que enguany hem organitzat amb un format audiovisual, proposem a les associacions d'immigrants i entitats que treballen amb les persones migrades del municipi respondre a aquest qüestionari que té com a objectiu recollir a manera de format *DAFO, els punts FORTS o FORTALESES (F), punts FEBLES o FEBLESES (D), OPORTUNITATS (O), i AMENACES (A) que puga servir per a compartir experiències que afavorisquen el treball col·laboratiu; generar coneixement per a l'autoreflexió i visibilitzar el teixit associatiu i la importància de la seua labor en l'àmbit de la migració en aquests temps de *COVID.

El formulari estarà disponible fins al 31 de gener.

Dades personals
Febleses (D)
Amenaces (A)
Fortaleses (F)
Oportunitats (O)

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades