Formulari d'inscripció en el programa de formació de pares i mares "Educar en Família"

Formulari d'inscripció
Consentiment en el tractament de dades personals
Accepte, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), que les dades personals facilitades per vostè de forma lliure i voluntària, seran tractats sota la responsabilitat de la Regidoria d'Educació de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, exclusivament per a l'enviament de comunicacions relacionades amb activitats de formació que pogueren ser del seu interès.

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades