Regidoria de Recursos Humans i Organització

El Servei de Recursos Humans i Organització té com a missió la planificació, el desenvolupament i la gestió del personal necessari i adequat per a un funcionament eficaç i eficient dels serveis municipals, per mitjà d'una dimensió adequada dels seus efectius i una correcta distribució, formació i mobilitat.

A més, du a terme les actuacions necessàries per a desenvolupar la carrera i promoció professional dels seus empleats i gestionar les seues incidències i necessitats dins de l'organització. També s'encarrega de la gestió de les relacions sindicals.

Així mateix, es relaciona amb els ciutadans i els atén en les seues demandes a fi d'avaluar i millorar la qualitat dels serveis municipals.

Contacte de la Regidoria

Calle
Cervantes
3
03002
Telèfon: 
965149564