Regidoria d'Igualtat

És competència de la Regidoria d'Igualtat vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, els programes i els projectes de l'Ajuntament d'Alacant a fi de contribuir, des de totes les àrees, a promoure la igualtat de dones i hòmens i a garantir la no-discriminació per raó de sexe, gènere o orientació sexual.

La prevenció de la violència de gènere i l'atenció a les seues víctimes -dones i les seues filles i fills- en l'àmbit de les competències municipals, i també l'atenció i l'acompanyament a un altre tipus de situacions derivades de l'exercici de la violència contra les dones -qualsevol forma de violència sexual, emocional, assetjament sexual i assetjament laboral per raó de gènere o identitat sexual.

I per acabar, la promoció de la igualtat real i efectiva de dones i hòmens a partir de la ruptura d'estereotips de gènere, garantint la no-discriminació de les persones LGTBI -lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

Telèfon de la Unitat d'Atenció Integral a les Víctimes de Violència de Gènere: 965105086

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Telèfon: 
965293587
965293584
965233946
  • Actividades igualdad otoño
    Escola Pensament Feminista: Hemeroteca Igualtat
  • Programa de actividades de la Concejalía de Igualdad Otoño-Invierno 2020/21
    Programa d'activitats de la Regidoria d'Igualtat
  • Imagen relacionada
    Igualtat