Regidoria d'Igualtat

És competència de la Regidoria d'Igualtat vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, els programes i els projectes de l'Ajuntament d'Alacant a fi de contribuir, des de totes les àrees, a promoure la igualtat de dones i hòmens i a garantir la no-discriminació per raó de sexe, gènere o orientació sexual.

La prevenció de la violència de gènere i l'atenció a les seues víctimes -dones i les seues filles i fills- en l'àmbit de les competències municipals, i també l'atenció i l'acompanyament a un altre tipus de situacions derivades de l'exercici de la violència contra les dones -qualsevol forma de violència sexual, emocional, assetjament sexual i assetjament laboral per raó de gènere o identitat sexual.

I per acabar, la promoció de la igualtat real i efectiva de dones i hòmens a partir de la ruptura d'estereotips de gènere, garantint la no-discriminació de les persones LGTBI -lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

Contacte de la Regidoria

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Telèfon: 
965105086
Telèfons d'atenció a la ciutadania

Atenció Integral a les Víctimes de Violència de Gènere:

  • 965105086

Promoció de la Igualtat:

  • 965365289 / 965293586 /  965365288
  • E-mail: departamento.igualdad@alicante.es

Unitat Administrativa

  • 965293587 / 965293588 / 965293588

  • Imagen relacionada
    Igualtat