Regidoria de Consum

La Regidoria de Consum té com a funcions l'ajuda i la informació als ciutadans d'Alacant, i també la protecció dels seus drets en matèria de consum, ja siga com a consumidors, comerciants o usuaris, oferint-los el servei de tramitació de les seues queixes i reclamacions a través de la mediació per a la resolució dels conflictes, i quan això no siga possible, i hi haja conformitat de les parts, a acudir a l'arbitratge de consum. Tot això, sense obviar les labors formatives en matèria de consum, inspecció i vigilància de les normes que regulen els distints productes i serveis.

Contacte de la Regidoria

Calle
Cervantes
3
2
03002
Telèfon: 
965981146
Telèfons d'atenció a la ciutadania
  • OMIC: 965230276 / 965981146
  • Centre Recursos Consum: 965145294 / 965145524
  • Junta Arbitral de Consum: 965145600