L'Escola Taurina

Tipo de equipamiento: 
Altres equipaments
Logo Escola Taurina

L'Escola Taurina Municipal d'Alacant, en la seua actual etapa, va ser creada per acord de l'Excm. Ajuntament, Ple de data 7 d'abril de 1998, aprovant la proposta del Regidor Delegat de Servicis i Manteniment que, entre altres coses, deia:

“Davant de la demanda creixent dels aficionats taurins d'esta ciutat, especialment dels jóvens amb aspiracions de dedicar la seua vida professional al món dels bous, i tenint en compte la necessitat de canalitzar eixa joventut i d'oferir-li els mitjans necessaris per al desenvolupament de la seua vocació, crec que ha d'existir, en esta ciutat, una Escola Taurina Municipal que ajude a forjar nous valors en la tauromàquia alacantina, com els que hi ha hagut i encara hi ha en l'actualitat.”

Amb data 4 d'abril de l'any 2000 es va procedir a la inscripció en el Registre d'Escoles Taurines, del Ministeri de l'Interior, a la vista de l'autorització que per a la seua obertura i funcionament va concedir la Direcció General d'Interior de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana.

L'Escola Taurina Municipal d'Alacant es troba inclosa en la Federació d'Escoles de Tauromàquia, des del 26 de març del 2000.

L'Escola compta amb un Director Artístic, dos professors i un total de 19 alumnes que, a més de les seues classes teòriques, toreig de saló i preparació física, realitzen actuacions amb anolls i jònecs, en els intercanvis amb altres escoles, en la lliga de la Federació, en corrals de prova, en les curses de vedells que organitza la mateixa escola i les que organitza l'empresa adjudicatària de l'explotació de la Plaça de Bous amb espectacles taurins.

Ubicación: 
Plaza
Espanya
7
03004
Contacto: 
Más información: 

Direcció

Director Artístic: Antonio Martínez Moreno "Rondeño"

Nascut al barri de Sant Blai d'Alacant, el 16 d'octubre de 1937.

Vist per primera vegada de torero el 1958, a Alacant, per a prendre part en una sèrie de corregudes de jònecs-concurs, i és el triomfador del cicle. En els anys següents toreja un nombre important de corregudes de jònecs sense picadors a La Rioja, Aragó, Navarra, Àlaba i Castella.

Va debutar amb picadors a Alacant, el 16 de juliol de 1961, i va tallar dos orelles a un jònec. Després de la seua decisió de ser banderiller professional, va actuar amb els següents matadors de bous:

  • Gregorio Tébar "El Inclusero", anys 1967 a 1969
  • José María Manzanares, anys 1970 i 1971
  • Joaquín Bernadó, anys 1972 i 1973
  • Antonio Bienvenida, any 1974
  • Julio Robles, anys 1975 a 1983
  • Luis Francisco Esplá, anys 1984 a 1987
  • Rafael de Paula, anys 1988 i 1989
  • Enrique Ponce, anys 1990 a 1992

 

Professorat

Arturo Blau Espadas

Comença a voler ser torero als 13 anys, debuta als 16 anys en una correguda de jònecs sense picadors, i arriba a torejar uns 50 espectacles entre els anys 1978 a 1980. Al juny de 1980 debuta amb cavalls, i toreja 7 corregudes de jònecs en eixe any. Toreja 40 festejos l'any 1981 i 27, el 1982.

L'any 1982, pren l'alternativa, de mans de son pare, Vicente Blau "El Tino", i actua com a testimoni José María Manzanares. Consagra la seua professió, i passa a formar part de les files d'or, torejant, en el que queda de temporada, cinc corregudes de bous.

Va romandre durant 4 anys en les files d'or, alternant amb les màximes figures del moment, actuant en 30 festejos, entre corregudes de bous.

En concloure la temporada de 1986 decidix apartar-se de la professió durant un període de dos anys.

Al juny de 1988 decidix tornar a les arenes com a banderiller, actuant, en eixa temporada, en 13 festejos. L'any 1989 passa a formar part de les quadrilles de Marcos Valverde i Bernal Marsella, i actua en 72 festejos.

L'any 1990 forma part de la quadrilla de Luis Francisco Esplá, i actua en 35 corregudes de bous i 10 festivals.

El 1991 va formar part de la quadrilla de Paco Senda. El 1992 va actuar amb José María Manzanares, el 1993 amb Oscar Antolín i l'any 1994 amb Paco Cervantes.

L'any 1995 un accident el va obligar a abandonar la professió definitivament.

 

Luis Valero "El Germi"

Va nàixer a Alacant, el 25 de desembre de 1936. Als 19 anys es desperta en ell l'afició per la tauromàquia, i rep les seues primeres classes del mestre Vicente Blau "El Tino", qui li ensenya a torejar de saló, utilitzant com a aula el Castell de Santa Bàrbara.

L'any 1959 debuta vestit de torero, a Alacant, i actua en 16 ocasions, totes elles sense cavalls, tant a Alacant com a la província. Finalitzada esta temporada, Luis Valero "El Germi" decidix dedicar tot allò que havia aprés a transmetre-ho a les noves generacions que volien dedicar la seua vida al bou.

La seua etapa com a docent es prolonga durant més de 40 anys. Impartix les seues classes al Castell de Santa Bàrbara, posteriorment a la Plaça de Bous i forma part del quadre de professors en les dos etapes de funcionament de l'Escola Taurina Municipal.

Informació complementària