Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)

Té per objecte determinar i elaborar la normativa lingüistica del valencià.