Recopilació de consells a la població organitzats per riscos

Portada librillo de consejos frente a riesgos

En els moments inicials de qualsevol emergència, la població implicada depén de les seues pròpies forces i de la seua capacitat de resposta i organització fins a l'arribada dels serveis d'emergència.

Seguir els consells d'autoprotecció contribueix a minimitzar els perills de les situacions d'emergència i a protegir amb més eficàcia a les nostres famílies, els nostres béns i a nosaltres mateixos.

Davant qualsevol emergència, telefone sempre al telèfon únic d'emergències 112.

Tipo de documento: 
Recomanacions i consells
Informació complementària