Imagen relacionada

Documents - Hisenda

Altres documents

El Pressupost General de l'Ajuntament ha sigut publicat inicialment en el BOP de data 21 de febrer de 2018. S'obri un termini de 15 dies hàbils d'exposició al públic. L'expedient es troba exposat a...