Exposició pública del Pressupost de l'Ajuntament d'Alacant i els seus Organismes Autònoms de 2018

El Pressupost General de l'Ajuntament ha sigut publicat inicialment en el BOP de data 21 de febrer de 2018. S'obri un termini de 15 dies hàbils d'exposició al públic.

L'expedient es troba exposat a les dependències municipals del carrer de Jorge Juan, 5, 2º planta

Tipo de documento: 
Altres documents