Diagnòstic Mediambiental de la ciutat d'Alacant. Memòria i Plans.

El 1992, 173 governs de tot el món, reunits a Rio de Janeiro en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, van aprovar, entre d'altres qüestions, l'anomenada “Agenda 21”, un Pla d'Acció de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible en el segle XXI.

En el capítol 28  de l'Agenda 21 també es fa una crida a totes les comunitats locals per a crear la seua pròpia Agenda 21 Local: amb plans i accions específiques per a cada localitat, basant-se en les intencions generals de l'Agenda 21.

Per esta raó, l'Ajuntament d'Alacant va aprovar la realització d'un Estudi Diagnòstic Mediambiental de la ciutat, a fi de disposar de dades precises que permeten una adequada planificació en funció dels objectius trobats. 

Tipo de documento: 
Memòries
Informació complementària