Acord de cooperació entre l'Ajuntament d'Alacant i el Col·legi Oficial d'Infermeria amb la finalitat d'impartir programes formatius per a la ciutadania en matèria de promoció de la salut

Nº de registro: 
477
Tipo de convenio: 
Con entidades públicas
Ámbito: 
Sanitat
Área, servicio o concejalía: 
Concejalia de Sanidad
Entidad con que se suscribe: 
Col·legi Oficial d'Infermeria
Fecha de suscripción: 
1 de abril de 2022
Partes que suscriben: 
Sra. Julia María Llopis Noheda, Regidora Delegada de Sanitat, i Sra. Montserrat Angulo Perea, Presidenta del Col·legi d'Infermeria d'Alacant
Objeto: 

El present conveni té per objecte la fixació de les condicions en què es durà a terme la col·laboració entre la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant i el Col·legi Oficial d'Infermeria, que posa a la disposició de la ciutadania en general el servei de formació en línia i gratuïta *SalusLife. Per part de l'Ajuntament d'Alacant es donarà publicitat i difusió als cursos de de aquesta plataforma en matèria de formació en prevenció, promoció i actuació davant problemes de salut i en l'àmbit sanitari.
Es formarà a la ciutadania a través de tres vies:
1. Cursos “En línia”. S'impartiran quatre cursos en línia a l'any. L'aprenentatge d'aquests cursos de formació en prevenció, promoció i actuació davant problemes de salut per a la ciutadania està basat en continguts audiovisuals.
2.Vídeos
3.Biblioteca.

Vigencia
Vigente: 
Plazo de vigencia: 
1 de abril de 2022 a 31 de març de 2023
Aprobación y publicación
Acto de aprobación: 
 Decret que autoritza la subscripció de l'acord entre l'Ajuntament i el Col·legi oficial i faculta per a la seua signatura a la Regidora de Sanitat.