Vehicles en Depòsits Municipals

Transcorregudes 24 hores des del seu depòsit, s'iniciaran les diligències necessàries per a la localització dels seus titulars documentals. 

En breu tindrem en marxa la plataforma web per a realitzar consultes en línia dels vehicles depositats.

En qualsevol cas i mentrestant poden acudir als telèfons 965149521 i 965107200 per a consultar l'estada d'algun vehicle.