Vehicles en Depòsits Municipals

Tots els vehicles depositats als recintes municipals

Els vehicles següents es troben depositats als recintes municipals. Una vegada transcorregudes 24 hores des del depòsit, s'iniciaran les diligències necessàries per a la localització dels titulars documentals. Si qualsevol dels vehicles ací exposats és de la seua propietat ha de retirar-lo en el menor termini possible, ja que estan generant una despesa per magatzematge. En el cas que el vehicle no siga retirat pel seu titular, i transcorreguts els terminis reglamentaris, s'iniciaran els tràmits necessaris per a la seua incursió en la pròxima subhasta pública.

Vehicles que es troben als depòsits municipals

Processos de subhastes de vehicles

Es poden consultar les subhastes de vehicles realitzades amb anterioritat, i també, la pròxima subhasta a realitzar, si n'hi ha alguna prevista. En este últim cas, si vosté es troba interessat en l'adquisició d'algun d'estos vehicles, haurà d'acudir en la data ressenyada al pavelló municipal d'esports, i aportar la seua documentació personal (DNI, passaport, permís de conduir,...) i l'import en metàl·lic amb el que pretén licitar.

Subhastes de vehicles

Vehículos supuestamente sustraídos

Els vehicles següents han sigut localitzats a la via pública amb símptomes de robatori, i es troben als depòsits municipals.

Vehicles recuperats de suposat robatori