Absentisme Escolar

Absentismo escolar

El Departament Tècnic de Prevenció d'Absentisme Escolar és l'encarregat de la prevenció, resolució i seguiment dels casos d'absentisme escolar. Aquesta labor és realitzada en coordinació i col·laboració amb les diferents Administracions públiques o privades, responsables de l'educació dels menors de 6 a 16 anys.

S'ocupa de l'elaboració i difusió de protocols específics dirigits a la prevenció, així com l'estudi de casos particulars, provocant la dinamització de tots els recursos existents per a la seua resolució i potenciant la responsabilitat de les famílies sobre l'obligatorietat de l'escolarització en aquestes edats.

Regidoria d'Educació - AJUNTAMENT D'ALACANT

C/. Maldonado núm. 9, 03002 ALACANT -  Telèfon: 965 21 04 68

absentismo.escolar@alicante-ayto.es

El protocol a seguir en els centres d'ensenyament, en matèria d'absentisme escolar, ha sigut aprovat mitjançant Resolució de 29 de setembre de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, es troba ubicat en l’enllaç següent: https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#absentisme

Una vegada complit el protocol dins del centre educatiu, els documents corresponents hauran de remetre'ls a través de la seu electrònica al Departament Tècnic de Prevenció de l'Absentisme Escolar, mitjançant aquest enllaç:

Castellà: https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=ED03&use...

Valencià: https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=ca&texpcod=ED03&use...

PREMIS:

El Departament Tècnic de Prevenció d'Absentisme Escolar ha rebut dos premis en la modalitat de prevenció de l'abandó escolar atorgats per la FEMP i el Ministeri d'Educació:

- L'Escola de la Reina. Premi en el II Concurs de Bones Pràctiques Municipals. Any 2016.

- Protocol d'actuació en centres educatius en matèria d'absentisme escolar. Premi en el I Concurs de Bones Pràctiques Municipals. Any 2015.

Tots dos documents estan disponibles en l'annex adjunt

 

 

Informació complementària
Vídeos: 
Jo els porto
Anem a l'institut
L'Escola de la Reina