Imagen relacionada

Concursos - Comerç, Consum i Sanitat

Hoguera en llamas
Tota la informació en el següent enllaç https://www.alicante.es/va/tramites/alacant-concurs-daparadors-les-fogueres-sant-joan-2022
31/05/2022 a 09/06/2022
Premis de la ciutat d'Alacant al comerç
Finalitat: Mostrar el seu reconeixement als comerciants que contribuïxen a la innovació, la modernització, la promoció i la millora de la imatge del sector comercial de la ciutat.
24/11/2017 a 29/12/2017