Tramite d'alta com a usuari registrat en la Regidoria d'Esports

Gestiones Online para Usuarios Particulares

Les usuaris registrats en la Regidoria d'Esports, podran realitzar diverses gestions relacionades amb les activitats esportives, a través de la següent plataforma en línia:

En concret permet realitzar: 

Reserves de pistes de pàdel. 
Inscripció en activitats i cursets.
Compra d'abonaments per a l'ús piscina, pista d'atletisme, etc,.
Gestió de pagaments i anul·lacions dels serveis anteriors.

QUI POT ACCEDIR A AQUESTA PLATAFORMA EN LÍNIA?

Aquelles persones que hagen sigut prèviament registrades com a usuàries d'activitats i/o de les instal·lacions esportives adscrites a la Regidoria d'Esports d'Alacant. L'aplicació no està habilitada per a la seua utilització per part d'entitats esportives.

​COM DONAR-SE D'ALTA COM A "USUARI REGISTRAT" EN LA REGIDORIA D'ESPORTS?

Per a procedir a realitzar el seu tràmit com a usuari registrat, haurà d'acudir a qualsevol dels punts de tramitació habilitats per a tal efecte i presentar la documentació requerida.

Punts de Tramitació:

Estadio de Atletismo "Joaquín Villar"
Complejo de Piscinas Monte Tossal "José Antonio Chicoy"
Piscina Municipal "Luis Asensi" (antigua Cochera de Tranvías)
Piscina Municipal Vía Parque

Documentación a presentar: 

 

Usuari particular:

Si l'usuari és major d'edat, haurà d'aportar:
DNI, NIE o Passaport
Si l'usuari és menor d'edat, haurà d'aportar:
DNI, NIE o Passaport (Si ho tinguera), i DNI, NIE o Passaport (del pare, mare o tutor), a més d'acreditar la filiació familiar

Esportista d'Elit / Esportista d'Alt Nivell:

Si no està donat d'alta com a usuari, en primer lloc haurà de refer aqueix tràmit anterior.
Si ja està donat d'alta com a usuari, únicament ha d'enviar correu electrònic a la gestion.deportiva@alicante.es, amb totes les dades de l'esportista, adjuntant la fulla del Butlletí, remarcant el lloc on apareix l'esportista.

Clubs Esportius i altres entitats:

Consultar amb les oficines centrals de la Regidoria d'Esports.

Informació complementària