Selecció de l'equip de personal professional per al Taller d'Ocupació Alacant III

Selección del personal del equipo Taller de Empleo Impulsa Alicante III

Del 25 al 31 d'agost està obert el procés de selecció de l'equip responsable de la gestió i docència del Taller d'Ocupació Alacant Impulsa III

A la fi del mes de juliol, l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Ajuntament d'Alacant va rebre una subvenció de LABORA, Servei d'Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana, per a posar en marxa el Taller d'Ocupació "Alacant Impulsa III", un programa mixt d'ocupació i formació l'objectiu del qual és la preparació de 30 persones desocupades en els oficis de jardineria i viverisme, obra de paleta i pintura, i dinamització comunitària.

El taller combina l'aprenentatge d'un ofici amb la realització del treball real en diferents obres i serveis de l'Ajuntament d'Alacant.

La selecció de l'alumnat participant en el taller es realitza a través de LABORA i la de l'equip professional responsable de la gestió i docència d'aquesta formació es durà a terme mitjançant la presentació de sol·licituds en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant (altres sol·licituds no normalitzades - instància genèrica)

El termini de presentació d'instàncies per a la contractació del personal directiu, docent i auxiliar administratiu estarà obert del 25 al 31 d'agost. Els llocs de treball oferits són:

 • Director/a del taller d'ocupació
 • Docent especialitat jardins i vivers.
 • Docent especialitat obra de paleta i pintura.
 • Docent especialitat en dinamització comunitària.
 • Docent de suport.
 • Auxiliar administratiu.

La duració dels contractes serà d'un any. La jornada serà completa per al director i els docents d'especialitat, i a temps parcial, per al docent de suport i el personal administratiu.

En la documentació següent podràs consultar les bases generals que regulen el Taller d'Ocupació Alacant Impulsa III:

 • Acta de constitució del grup de treball mixt per a la selecció del personal i l’alumnat
 • Relació de llocs de treball
 • Bases generals alumnat
 • Bases generals personal directiu i docent
 • Annex II: sol·licitud
 • Curriculum vitae

Sol·licituds i documentació a presentar

ATENCIÓ: Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant; per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans admés per la Seu Electrònica. Prem ací per a accedir a la Seu Electrònica

Ruta: Catàleg de Serveis --> Altres Sol·licituds No Normalitzades --> Presentació EN LÍNIA d'Instància Genèrica

Juntament amb la instància de sol·licitud (Annex II) s'haurà de presentar el curriculum vitae actualitzat (segons Annex III de les bases) i la documentació acreditativa dels mèrits.

Després de registrar la instància en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, hauran d'enviar-la, a més, al correu electrònic: empleoyformacion@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
25 de agost de 2021 a 31 de agost de 2021
Modelo de solicitud: 
Documentación a presentar: 

Formas de Presentación