Matriculació en Escoles Infantils

Calendari de matriculació d'alumnes per al curs escolar 2020-2021:

1.- Antic alumnat.-

     A.-Termini: del 18 al 22 de maig (les persones que no disposen de mitjans electrònics, podran fer el tràmit presencial, els dies 21 i 22 de maig, en l'horari i per l'ordre que prèviament li serà notificat).

     B.-Baremació: del 25 al 27 de maig.

     C.-Llistes: 28 de maig.

     D.-Confirmació de plaça: del 28 de maig al 4 de juny.

Pot consultar els llistats d'admissió d'antic alumnat per al curs 2020-2021, en el següent enllaç :https://www.alicante.es/va/noticias/matriculacio-les-escoles-infantils-m...

2.-Nou alumnat.-

     A.-Termini: del 28 de maig al 10 de juny.

     B.-Baremació: de l'11 al 19 de juny.

     C.-Llistes provisionals i reclamacions: del 25 al 29 de juny.

     D.-Llistes definitives: 1 de juliol.

     E.-Confirmació de plaça: de l'1 al 8 de juliol.

Pot consultar els llistats definitius d'admissió de nou alumnat per al curs 2020-2021, en el següent enllaç : https://www.alicante.es/va/noticias/matriculacio-les-escoles-infantils-m...

______________________________________________________

Per confirmar plaça, es pagaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària a l’oficina del patronat.

En virtut del que es disposa  en l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, i a fi de complir amb els requisits i obligacions establides en la mateixa per a les escoles infantils municipals beneficiàries de les ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, les famílies d'aquest alumnat matriculat, no hauran de pagar cap quantitat en concepte de quota de matrícula, per a confirmar la seua plaça.

Pot efectuar les seues consultes a través del correu electrònic: patronato.escuelas@alicante-ayto.es, on se li atendrà com més prompte millor.

Horari d’atenció a interessats/-des:

  • A les escoles: de 9 a 12,30 hores.
  • A l’oficina del patronat: de 9 a 14 hores.

La sol·licitud es presentarà a l'escola que se sol·licite en primer lloc.

Presentació

Formas de Presentación