Justificació Convocatòria de Subvencions a Entitats d'Interés Social. Ajuntament d'Alacant. Any 2021

Amb data 16 de novembre de 2021 es va aprovar en la Junta de Govern Local la Resolució de la "Convocatòria de subvencions a entitats en l'àmbit dels Serveis Socials del municipi d'Alacant efectuada per l'Ajuntament d'Alacant. Any 2021"

Es publica aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica el dia 23 de novembre de 2021.

Per a la justificació de les subvencions rebudes, tal com s'estableix en les bases d'aquesta convocatòria es compta amb un termini fins al 31 de gener de 2022.

La documentació requerida es presentarà a través de la Seu Electrònica - Catàleg de Serveis - Apartat Serveis Socials - Tràmit "Sol·licitud de Justificació ": Presentació de la documentació requerida en la Convocatòria de Subvencions a Entitats d'Interés Social. Any 2021".

Pot accedir al tràmit a través del botó "Accés al tràmit", que apareix més avall.

Termini de presentació:

De 21 de desembre de 2021 fins al 31 de gener de 2022

Presentació
Plazo de presentación: 
30 de desembre de 2022 a 31 de gener de 2023

Formas de Presentación