Imagen relacionada

Subvencions - La Ciutat

L'objecte d'aquesta subvenció és contribuir a la recuperació de la memòria històrica de la ciutat d'Alacant, per a la qual cosa s'ha posat en marxa un ambiciós projecte: "Alacant, Ciutat de la Memòria".