El Ple d'Ajuntament fa el sorteig de les taules electorals per a les eleccions del 26J

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

El cens és de 237.287 electors. L'Ajuntament mobilitzarà entre conserges i altre personal municipal més de 300 funcionaris en la jornada electoral

Sorteo Pleno del Ayuntamiento de Alicante

 El Ple d'Ajuntament ha realitzat el sorteig per a la formació de les taules electorals corresponents a la pròximes eleccions generals que se celebraran el 26 de juny. Per la seua banda, la Regidoria d'Estadística ha oferit aquest matí els detalls del sorteig de les taules electorals i del procés a les eleccions generals del 26J, que es van convocar el passat 3 de maig i que compten amb un cens de 237.287 electors, 261 menys que en les eleccions del 20D. L'Ajuntament mobilitzarà entre conserges i personal municipal més de 300 funcionaris en la jornada electoral.

El nombre de meses que es formaran el pròxim dia 26 de juny és de 416, distribuïdes en 108 locals electorals. El nombre de membres que han sigut triats en el sorteig de hui i que compondran les meses és de 3.744 electors: 1.248 titulars i 2.496, suplents sobre el cens d'espanyols residents. Cada mesa comptarà amb un President i dos Vocals. A més, es trien a dos suplents per cadascun dels càrrecs titulars. L'Ajuntament, segons ha explicat el responsable d'Estadística, Antonio Arcos, ha convocat als presidents els dies 22 de juny – els districtes de l'1 al 4- i el 23 de juny –els districtes del 5 al 8-, a les 8 de la vesprada en el Pitiu Rochel, “per a donar-los la documentació i oferir-los tota la informació”.

Quant als requisits, el President d'una taula mesa haurà de ser menor de 70 anys i estar en possessió del títol de Batxiller o Formació Professional de 2º grau o tenir el títol de Graduat Escolar o equivalent. Per a ser vocal cal ser menor de 70 anys i que sàpia llegir i escriure.

Procés del sorteig

Els serveis d'Informàtica han extret del cens electoral dos llistats, un amb electors que compleixen els requisits per a ser president de mesa i un segon per a ser vocal. El ple extraordinari celebrat aquest matí ha complit amb el procés i ha extret del bombo els números. L'elector el nombre del qual en el llistat coincideix amb el de les boles extretes, és el que ha resultat triat com a president o vocal. A partir d'ací, s'han aplicat les normes del sorteig i s'han triat els suplents del president i els suplents dels vocals, fins a arribar a un total de 9 membres per mesa electoral.

L'Ajuntament explica, també, amb els locals gratuïts per als actes electorals i la reserva d'espais gratuïts per a col·locar cartells de propaganda electoral. El llistat complet ha sigut comunicat a la Junta Electoral i publicat en el BOP i el BOE. Estan pendents els contractes per a panells i borriquetes, els requisits dels quals estan publicitats en la pàgina web de l'Ajuntament, així com el catering per als membres de les meses en les jornades electorals, el termini de presentació d'ofertes finalitza l'1 de juny.