Matriculació a les escoles infantils municipals per al curs escolar 2020-2021

Llistat d'admissió antic alumnat
Imagen relacionada

Amb data de hui, 28 de maig de 2020, han quedat exposats en els taulers d'anuncis del Patronat i de cadascuna de les escoles, els llistats d'admissió per al curs escolar 2020-2021, corresponents a l'alumnat actualment matriculat a les escoles infantils del Patronat.

Pot consultar igualment els citats llistats, en els fitxers que figuren adjunts a la present notícia.

Informació complementària