María José Espuch: "La meua prioritat és la seguretat de l'alumnat"

L'edil d'Educació aposta pel diàleg però lamenta que la decisió de l'horari dels ASCE s'haja adoptat a esquena de la comunitat educativa
Espuch: "La meua prioritat és la seguretat de l'alumnat"

Alacant, divendres 3 de gener de 2017.- La Regidoria d'Educació, que dirigeix l'edil María José Espuch, entorn de la jornada contínua i al nou horari laboral dels ASCE, vol manifestar que la seua màxima prioritat en aquest conflicte "és i serà vetlar pels interessos de les xiquetes i xiquets i garantir la seua seguretat durant la jornada escolar"  en el conjunt dels col·legis de la ciutat d'Alacant.

La regidora recorda que el canvi de jornada escolar partida a jornada contínua aplicat en els col·legis d'Alacant no ha provocat variacions en la jornada escolar dels centres, que comprèn de les 9:00 a les 17:00 hores.

En aquest punt, precisa Espuch, el Reglament que regula l'organització i prestació del servei de vigilància i manteniment dels col·legis arreplega clarament, en el seu Article 15, que "l'horari de treball durant la jornada s'adaptarà al que siga aplicable amb efectes escolars".

A més, l'article 3 d'aquest mateix reglament, en les seues consideracions contempla que "durant l'horari escolar al fet que estiga sotmès el Centre, el personal que presta el servei atendrà les instruccions que emanen de l'Adreça del mateix (...)".

Així mateix, remarca que és responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant realitzar les labors de vigilància i tancament, igual que en la resta de les dependències municipals de la ciutat, -- com les instal·lacions esportives, socials i culturals --, on el personal municipal cobreix aquestes funcions en els seus horaris corresponents.

Com a responsable de la Regidoria d'Educació, assenyala Espuch, "la meua haver d'és vetlar perquè la seguretat dels escolars està garantida", i per açò, al llarg dels últims mesos, entorn de l'horari dels conserges, ha mantingut obertes les vies del diàleg i la negociació per a resoldre aquest conflicte.

L'edil a més posa l'accent que l'informe elaborat per la Regidoria d'Educació, a instàncies de l'àrea de Recursos Humans, relatiu a l'horari dels ASCE, planteja en les seues conclusions que, "tenint en compte la diversitat dels horaris reals de cadascun dels centres, i la ferma demanda del col·lectiu sobre el canvi d'horari, la jornada dels ASCE siga de 8:30 a 15:30 hores, ja que a aquesta hora es dóna per finalitzat el menjador i no tots els xiquets es queden a les activitats complementàries fins a les 17:00 hores, sempre que es definisca clarament qui s'encarregarà del tancament dels centres".

"Al llarg d'aquest conflicte, la meua voluntat sempre ha sigut la de cercar el diàleg i el consens, per açò des de la Regidoria d'Educació convoquem trobades amb totes les parts: els directors sí van tenir a ben reunir-se amb mi, però a la cita amb els sindicats del dia 11 de novembre per a parlar d'aquest tema, solament van acudir els representants de CCOO".

L'edil mostra el seu total respecte davant qualsevol procés de negociació laboral, però puntualitza que "precisament als acords s'arriba després de parlar amb totes les parts, i en aquest cas, el nou horari dels ASCE s'ha adoptat a esquena de la comunitat educativa, dels interessos de les xiquetes i xiquets, que, insistisc, són i seran la nostra màxima prioritat"

En aquest sentit, la pròpia resolució del Consell Escolar Municipal ja va reclamar el passat 20 de gener "la paralització cautelar immediata del Decret de l'Ajuntament per al ' Establiment de l'horari dels ASC I', per considerar que no s'ajusta a la normativa legal i no garanteix la prestació dels serveis que els centres escolars necessiten i la ciutadania mereix".