L'Ajuntament redobla esforços en l'elaboració del Pla d'Inclusió Social

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Els treballs inclouen una completa enquesta a 1.000 llars per a fer un diagnòstic actualitzat de la situació

Alacant prepara un Pla d'Inclusió Social

Alacant, dimecres 28 de novembre de 2016.- L'Ajuntament d'Alacant avança en l'elaboració del futur Pla Municipal d'Inclusió Social dirigit a reduir els riscos d'exclusió social de la ciutadania i el nombre de persones en situació de vulnerabilitat o exclusió.

Les regidores d'Acció Social, Julia Angulo, i d'Hisenda, Sofia Morales, i l'edil de Presidència, Natxo Bellido, han presentat hui en roda de premsa la línia de treball que l'Ajuntament segueix per a dissenyar, de forma transversal i participativa, els eixos del futur Pla Municipal d'Inclusió Social.

"El nostre compromís com a equip de Govern és atendre de forma prioritària l'emergència social i el rescat de persones, treballem intensament per a reduir la bretxa social, per a aconseguir que totes les persones tinguen les mateixes oportunitats" ha indicat Bellido.

Amb aquest propòsit, les àrees d'Acció Social, Hisenda i Coordinació de Projectes han redoblat els seus esforços per a elaborar un pre-diagnòstic general i un informe preliminar sobre la situació de la ciutat, que se sumarà als estudis o diagnòstics relatius a sectors específics de població que realitzats fins ara.

ENQUESTA A 1.000 LLARS

Per la seua banda, la regidora d'Acció Social Julia Angulo ha incidit en la prioritat d'elaborar aquest pla i en la necessitat de, "com administració local, destapar les causes estructurals de l'exclusió social per a poder donar solucions reals".

Angulo ha destacat el treball que realitzen els tècnics del Departament de Planificació de la Regidoria que "estan aportant a través de les fitxes socials les dades quantitatives i qualitatius dels usuaris dels Centres Socials, els indicadors de la població en exclusió i els obtinguts del treball de les ONGS, de cara a dissenyar el protocol la intervenció social".

Julia Angulo ha explicat, finalment, que ja s'està actuant en zones com el Cementeri, on "Acció Social ha habilitat una oficina la inversió de la qual ha sigut de 13.000 euros, Coordinacion de Projectes s'ha encarregat de dotar-la de personal i Urbanisme d'executar la rehabilitació de voreres i vials".

De la mateixa manera, la regidora d'Hisenda, Sofia Morales ha assenyalat que es tracta de conjuminar esforços per a reduir "la bretxa social entre els ciutadans", i així, continua l'edil, "fem el possible perquè siga la Regidoria d'Hisenda més social que ha existit mai en aquest Ajuntament". Per açò, "no anem a tocar allò que defensa la inclusió social, la lluita contra la pobresa, la diversitat i , en definitiva, allò que va dirigit al fet que la ciutat siga mes amable".

A més, es troba en fase d'execució una completa enquesta directa a 1.000 llars d'Alacant les conclusions de les quals serviran de base per a realitzar el diagnòstic de la ciutat relatiu a l'exclusió social.

Aquesta enquesta oferirà una visió molt més àmplia que la que mesura els nivells de renda i contindrà també la variable territorial. D'aquesta manera, els tècnics municipals podran conèixer millor a la situació real de la ciutat respecte als indicadors de pobresa i d'exclusió, i disposaran de la informació sobre la distribució de la mateixa per zones geogràfiques.

Una vegada recaptats els estudis i elaborat el diagnòstic general de la ciutat, s'elaborarà un primer informe proposta amb estratègies i objectius obert al debat i a la participació ciutadana, a través de la Taula de diàleg amb les entitats socials.

El futur Pla Municipal d'Inclusió Social haurà d'anar d'acord no solament amb el Pla de Ciutat, sinó amb el Pla d'Inclusió de la Comunitat Valenciana en procés d'elaboració, i tindrà l'objectiu de disminuir els riscos d'exclusió social dels veïns i veïnes d'Alacant i el nombre de persones en situació de vulnerabilitat o exclusió.

A més, haurà d'atallar els factors que la generen procurant la cobertura de les necessitats bàsiques i l'accés als sistemes públics de protecció social del conjunt de la població, garantint la igualtat d'oportunitats i els drets humans i construint una ciutat més inclusiva, accessible i solidària