L'Ajuntament reactiva el conveni de seguretat i salut laboral de obres municipals

El conveni, que es modifica per a actualitzar-lo i ampliar-lo als organismes autònoms, contempla subvencions per 9.000 euros ja inclosos en el pressupost de 2016
obras municipales

 La Junta de Govern Local ha aprovat hui la modificació del conveni per al seguiment i control de les condicions de seguretat i salut laboral de les obres adjudicades per l'Ajuntament d'Alacant, ampliant el seu àmbit d'actuació a les obres adjudicades pels organismes autònoms municipals i actualitzant el seu contingut a l'actual marc legislatiu (per exemple, en matèria de subvencions). L'aprovació d'aquesta modificació és el primer pas per a reactivar un conveni que es va signar per primera vegada en 1997 entre l'Ajuntament i organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (FECIA, sumant-se posteriorment FOPA) a fi de garantir la seguretat i la salut laboral en les obres municipals. 

Després de l'aprovació de la modificació en la Junta de Govern Local tan sols queda que el conveni modificat siga signat tant per part del regidor d'urbanisme, Miguel Ángel Pavón - facultat per la Junta de Govern -, com pels representants de CCOO, UGT, FECIA i FOPA, organitzacions amb les quals la Regidoria d'Urbanisme ha mantingut diverses reunions en els últims mesos per a abordar la reactivació i modificació del conveni de forma participada amb les entitats més representatives del sector de la construcció i l'obra pública d'Alacant.

El conveni contempla subvencions a les entitats signatàries per un valor total de 9.000 euros que ja figuren en el pressupost municipal de 2016, subvencions que no van ser efectives durant els exercicis de 2014 i 2015 malgrat existir partides específiques en els pressupostos de tots dos anys."Hem recuperat aqueixes subvencions per a fer-les efectives en un any en el qual l'Ajuntament va a impulsar nombroses obres finançades amb el romanent de tresoreria de 2015, com la remodelació de la carretera de Urbanova per a dotar-la d'un carril bici i un passeig per als vianants, o com la rehabilitació de l'estructura metàl·lica del Pont Roig. Invertir en el seguiment i control de les condicions de seguretat i salut laboral d'aquestes obres ens sembla fonamental", ha indicat el vicealcalde.